NY FOMBA FANISANA MALAGASY VAOVAO

NY FOMBA FANISANA MALAGASY VAOVAO post 16 Akademia Malagasy

Culture Education
82 / 100

NY FOMBA FANISANA MALAGASY VAOVAO post 16 Akademia Malagasy

NY FOMBA FANISANA MALAGASY VAOVAO (16) IREO ISA 21-30

facebook 05/04/2019

NY FOMBA FANISANA MALAGASY VAOVAO post 9 Akademia Malagasy
NY FOMBA FANISANA MALAGASY VAOVAO

FAMPIHARANA (Tohiny)

IREO ISA 21-30
21 Roampolo sy Iray
22 Roampolo sy Roa
23 Roampolo sy Telo
24 Roampolo sy Efatra
25 Roampolo sy Dimy
26 Roampolo sy Enina
27 Roampolo sy Fito
28 Roampolo sy Valo
29 Roampolo sy Sivy
30 Telompolo
Ohatra: Sokafy ny boky pejy faha 27 (Vakio hoe: pejy faha Roampolo sy Fito)
(Hotohizana)